financiëel misbruik

OUDEREN IN VEILIGE HANDEN

VOORKOM FINANCIEEL MISBRUIK OF FINANCIËLE UITBUITING VAN OUDEREN

NB13 misbruikVolgens het Landelijk Meldpunt Bestrijding Ouderenmishandeling worden circa 30.000 ouderen jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Deze aantallen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Naar verwachting zal het aantal Alzheimerpatiënten verdubbelen en zullen steeds meer ouderen in een sociaal isolement geraken.

Door wie en hoe worden deze misstanden gepleegd?
Het financieel misbruik of financiële uitbuiting van ouderen kan in allerlei hoedanigheden voorkomen. Het kan onbeduidend beginnen en blijven, maar kan ook uitgroeien tot grote vormen van diefstal. Denk bijvoorbeeld aan het doen van eigen boodschappen met gelden van de oudere, het wegnemen van geld of sieraden, het financieel korthouden van de oudere (bijvoorbeeld: een oudere dame in een keurige jurk in het verpleeghuis heeft niet eens één euro voor een kop koffie), of het aansporen van een oudere om zijn/haar testament te wijzigen.

De plegers kunnen allerlei personen zijn. Van gezinsleden tot familieleden, maar ook buren, kennissen of vrijwilligers of zelfs geheel onbekenden die plotseling in het leven van de oudere verschijnen.

Wat te doen?
Mocht u een vermoeden hebben van zulke misstanden, dan is het belangrijk dat u de situatie bespreekbaar maakt bij een professionele zorg- of hulpverlener. Zij kunnen zo'n situatie vaak goed inschatten en u verder begeleiden en behulpzaam zijn. Veelal is het doen van aangifte bij de politie een te grote stap, zeker als de persoon in kwestie een gezins- of familielid is.

De notaris als vertrouwenspersoon
Ook kunt u signalen van misstanden bij de notaris, als vertrouwenspersoon, bespreekbaar maken. De notaris zelf is bovendien extra alert wanneer een oudere samen met diens mantelzorger, gezins- of familielid ineens een testament komt laten opmaken of wijzigen. Kenmerkend is vaak dat laatstgenoemde steeds het woord voert en de inhoud van het testament wordt veranderd ten gunste van de betreffende mantelzorger of het betreffende gezins- of familielid.
Ook handelt de notaris in gevallen van vermoedelijke dementie volgens een protocol om te kunnen bepalen of het uiteindelijk de wil van de oudere zelf is om een testament op te maken of te wijzigen of dat het de wil van een ander is.

Indien de oudere zelf niet meer in staat is om zijn/haar eigen beslissingen te nemen bestaan er drie mogelijkheden om deze beslissingen te laten nemen door één of meer gezins- of familieleden of (een) ander(e) vertrouwensperso(o)n(en).

1. Bewindvoering
Hierbij kan de kantonrechter worden verzocht om het vermogen van de oudere onder bewind of curatele te stellen. Het bewind kan worden aangevraagd door de partner, door gezins- of familieleden (in de wet is vastgelegd welke familieleden wel en welke familieleden hiervoor niet in aanmerking komen), door de zorginstelling/zorgverlener of zelfs door een professionele bewindvoerder.

2. Levenstestament
Een alternatief is het zogenoemde levenstestament. Dit levenstestament kan de notaris voor u opstellen.
In een levenstestament kan de oudere aangeven wie zijn/haar zaken moet behartigen wanneer de oudere niet meer in staat is om zijn/haar wil te bepalen. Ditzelfde geldt wanneer de oudere door een lichamelijk gebrek niet meer in staat is om zijn/haar financiële zaken zelf te regelen.
De reikwijdte van de volmacht kan door de oudere zelf worden bepaald. Let er wel op dat een notariële volmacht ook een duistere kant heeft. Het kan ook misbruik in de hand helpen, indien in het levenstestament een kwaadwillend persoon tot gevolmachtigde wordt benoemd. De volmachtverlening valt of staat derhalve met VERTROUWEN!
Aan de notaris de taak om de oudere hierover goed voor te lichten.

3. Mediation
Met behulp van mediation kunnen mogelijke problemen tussen de oudere en de mantelzorger/familieleden bespreekbaar worden gemaakt. Met inachtneming van elkaars belangen kan vervolgens gezocht worden naar een passende oplossing. Een mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing. Er zijn veel notarissen die ook mediator zijn en bovendien is de notaris een onafhankelijk vertrouwenspersoon; de notaris is dus uw ideale gesprekspartner.

Heeft u vragen en/of wilt u meer weten over professionele bewindvoering, het levenstestament of mediation, neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of leg uw vraag via een e-mail voor aan Broekema.Nielsen notarissen.

Bron: Broekema.Nielsen notarissen - Laan Corpus den Hoorn 1, 9728 JM Groningen
Telefoon: (050) 5207910 - E-mail: - www.broekemanielsen.nl