personeelsfonds

 

Als post-actieve moet u het meestal met wat minder inkomen doen. Soms komt u onverwacht voor zulke grote uitgaven te staan, dat u niet meer weet hoe u dat kunt of moet betalen. Het is voor u als post-actieve handig om te weten dat u in bepaalde gevallen dan een beroep kunt doen op het Personeelsfonds Ministerie van Financiën voor een renteloze lening of een gift.

U kunt als oud-medewerker van het Ministerie van Financiën bij het Personeelsfonds rechtstreeks een schriftelijke aanvraag om hulp indienen als u onverhoopt in financiële problemen bent geraakt. Uiteraard wordt een dergelijke aanvraag vertrouwelijk behandeld door het Personeelsfonds.
Het Personeelsfonds Ministerie van Financiën is een onafhankelijke stichting, die is opgericht door de vakbonden en het Ministerie. Het is een stichting van collega’s voor collega’s.

In welke gevallen en bij welke kosten kan het Personeelsfond hulp bieden?
Kosten die u zelf moet betalen in verband met ziekte of invaliditeit die een te groot beslag op uw budget leggen zoals bijvoorbeeld:

- reiskosten in verband met een opname in het ziekenhuis;
- hoge eigen bijdrage huishoudelijke hulp bij ziekte van u en/of
   uw partner;
- kosten voor hulpmiddelen uit medische overwegingen;

- kosten voor bepaalde therapieën;
- overige ziektekosten; solidariteit2
- aanpassingen aan de woning i.v.m. de gezondheid;
- bij een verhuizing in bijzondere omstandigheden
   (bijvoorbeeld om medische of sociale redenen);
- bij andere financiële problemen.

Het Personeelsfonds zal u geen financiële hulp bieden als:
uw schulden veel te hoog zijn en gelet op uw inkomen minus uw vaste lasten de verwachting is dat een evt. renteloze lening niet binnen drie jaar
kan worden terugbetaald.

Het bestuur van het Personeelsfonds vergadert meestal één keer per maand en behandelt dan de lopende aanvragen. Het bestuur kan eventueel nog aanvullende informatie aan u vragen om tot een afgewogen oordeel over uw aanvraag te komen.

Wilt u om hulp vragen bij het Personeelsfonds?
Meer informatie over het Personeelsfonds en het aanvraagformulier kunt u vinden op de site http://www.personeelsfonds.nl

Ook kunt u het formulier vinden op de website van PA-Noord onder Collegialiteit-Personeelfonds.
Wilt u graag persoonlijk contact opnemen? Het secretariaat van het Personeelsfonds is ondergebracht bij het Ministerie van Financiën, Postbus 11644, 2502 AP Den Haag en bereikbaar onder de telefoonnummers (070) 342 84 25 of (070) 342 84 31.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen: naar

Wilt u contribuant worden van het Personeelsfonds?|
Het Personeelsfonds heeft ook uw bijdrage nodig om haar werk te kunnen doen. Één voor allen, allen voor Één. U kunt als post-actieve contribuant worden van het Personeelsfonds voor € 5,45 per jaar.

Wees solidair en vul het aanmeldingsformulier in!  (Klik hier voor het aanmeldingsformulier)