berichten uit het ledenbestand

In de "Nieuwsbrief" die aan het einde van elk jaar verschijnt geven wij een overzicht van instroom en uitstroom van leden in het afgelopen jaar.

In deze rubriek geven wij u een overzicht van mutaties in het ledenbestand.

We hebben per 11-07-2017 : 536 leden.                                                                                     

NB13 Welkom

 

 

 

 

 

Instroom nieuwe leden: 
De heer C.L.H. Streuper                              Mevrouw A. Streuper-Du Bois

Wij hopen hen tijdens één of meerdere van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

   NB13 leden overleden


Overleden leden:

Mevrouw B.W. Kostwinder-Smid

Mevrouw A.H.W. Plagge-Schutte

Mevrouw N.A. Alberts-Castel

Mevrouw R. Vroom-Akkerman

De heer A .Bonder       

 

NB13 Opzeggen

                       

Uitstroom leden door opzegging: 

Mevrouw E.T. Balster-Talens

Mevrouw A. Geerts-Krommedijk

Mevrouw H.Stenvert-Platje

De heer E. Vos              Mevrouw J. Vos-Iwema

De heer P. Meijer         Mevrouw J. Meijer-Kap

Mevrouw M. Albeda-Mulder

De heer H. Scholten          Mevrouw W. Sholten-Bolink

Mevrouw P. Kruizinga-van der Woude

Mevrouw W.J. Kosters

De heer C. Cramer           Mevrouw I. Cramer-Nijenhuis

Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn. Dit moet wel schriftelijk, via de website of naar postadres: Secretaris PA-Noord, Jukwerderweg 6, 9901 GM Appingedam

U kunt zich als nieuw lid van PostActievenNoord aanmelden als u voorheen bij de belastingdienst of bij de douane werkzaam was.