berichten uit het ledenbestand

In de "Nieuwsbrief" die aan het einde van elk jaar verschijnt geven wij een overzicht van instroom en uitstroom van leden in het afgelopen jaar.

In deze rubriek geven wij u een overzicht van mutaties in het ledenbestand.

We hebben per 30-11-2017 : 539 leden.                                                                                     

NB13 Welkom

 

 

 

 

 

Instroom nieuwe leden: 
De heer A. Zantingh                           Mevrouw A. Zantingh-Strijker
De heer A. Gortmaker                       Mevrouw A.H. Gortmaker-Gritter
De heer H.W. Oosterveld                  Mevrouw H.H. Oosterveld-Meinders

Wij hopen hen tijdens één of meerdere van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

   NB13 leden overleden


Overleden leden:

De heer G. Douwes

 

NB13 Opzeggen

                       

Uitstroom leden door opzegging: 

De heer J.G. Voulon                      Mevrouw J.M. Voulon-Saarloos

 


Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn. Dit moet wel schriftelijk, via de website of naar postadres: Secretaris PA-Noord, Jukwerderweg 6, 9901 GM Appingedam

U kunt zich als nieuw lid van PostActievenNoord aanmelden als u voorheen bij de belastingdienst of bij de douane werkzaam was.