Van de voorzitter


voorzitter

2016 het jaar van de records: de koudste zomermaanden en de warmste septembermaand sinds de weerwaarnemingen zijn geregistreerd. 2016 is ook het jaar van de pokémon to go. Je zag mensen die fanatiek, alles uit het oog verliezend, over straten, pleinen en dwars door omheiningen liepen om maar een pokémonpoppetje te kunnen vinden. Hoe zot kan een mens zijn.
Op de landelijke ontmoetingsdag hebben we ’s middags kunnen genieten van de lezing verzorgd door prof. Erik Scherder over ons brein. In heldere en duidelijke bewoordingen, ondersteund door beelden, maakte hij duidelijk dat een dagelijkse actieve lichaamsbeweging je brein jonger houdt. Onder actieve beweging verstaat hij tenminste per dag een half uur actief bezig zijn. Actief moet een duidelijke fysieke inspanning zijn waardoor je een verhoogde hartslag krijgt en de hersenen extra zuurstof ontvangen. Volgens Scherder is dagelijks 7 dagen per week en kun je de tijd niet compenseren door de ene dag extra actief te zijn en de andere dag niets te doen. Verloren tijd blijft verloren tijd. Al met al een interessante lezing
Onze regering dacht ons in het jaar van de verkiezingen blij te maken door in de miljoenennota te stellen, dat een ieder, dus ook de gepensioneerden, er het volgend jaar niet op achteruit zal gaan. Maar de eerste tegenvaller is er al. De ziektekostenpremie zal duidelijk meer stijgen dan de € 3,50 die minister Schippers verwachtte. Ook een korting op onze pensioenuitkeringen lijkt voor volgend jaar reëel. Afwachten of dit alles wel gecompenseerd zal worden. Bij deze lage rekenrente is het onmogelijk een positief dekkingsresultaat te krijgen.
PAN
Als bestuur is het verheugend om te zien dat ook dit jaar alle georganiseerde activiteiten weer goed bezocht zijn. Een woord van dank aan onze activiteitencommissie is hier dan ook op zijn plaats. Voor de verslagen van alles wat er dit jaar georganiseerd is verwijs ik naar wat hier verderop in deze nieuwsbrief wordt vermeld. Meer uitgebreide verslagen en ook foto’s kunt u vinden op onze website.
Ons kerstdiner is dit jaar voor de derde en voorlopig voor de laatste keer in Westerbork
Zoals bij een levende vereniging hoort zien we dat ons ledental blijft stijgen. Nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.
Het programma voor 2017 is inmiddels gereed en laat een variatie aan activiteiten zien.
Mede namens het bestuur wens ik u allen een goed en gezond 2017 toe en ik hoop u in het komende jaar weer graag bij één van de op het programma staande activiteiten te mogen begroeten.
Uw voorzitter
Jan Oosterhuis.

 

(uit: Nieuwsbrief nr 15, december 2016)