Van de voorzitter


voorzitter

Beste mensen.

Voor u ligt de 16e nieuwsbrief. 2017 het jaar waarin we voor het eerst een geplande activiteit niet hebben laten doorgaan. Niet vanwege te weinig deelname. Nee, de aanmeldingen waren juist heel goed te noemen. Het weer speelde ons parten. Maandag 11 september hadden Jan Rozema en ik naar aanleiding van de weersverwachting uitgebreid telefonisch contact. Uiteindelijk besloten wij, omdat de weersverwachting zodanig was dat afblazen op dat moment geen reële optie was, om de fietstocht door te laten gaan. Jan Rozema kon aan het Postillion Hotel in Haren en café De Waag in Nietap het aantal deelnemers, dat woensdag werd verwacht, doorgeven. Woensdagmorgen 13 september om 7. 15 uur waren Jan en ik weer aan de telefoon. De slechtste verwachting is bewaarheid. Het waaide niet hard het stormde heel hard. Zo hard dat we tot de conclusie kwamen, dat het onverantwoord was om de fietstocht door te laten gaan. Samen besloten we: “Iedereen komt naar het Postillion Hotel en krijgt koffie met appeltaart. Wij maken duidelijk dat wij het niet verantwoord vinden met dit weer de tocht door te laten gaan en blazen de fietstocht af. Is er dan toch iemand die wil fietsen dan is dat zijn keuze. De rest blijft gezellig bij elkaar en iets eerder dan gepland gaan we naar Nietap om gezamenlijk de lunch te genieten.”
Aldus is geschied. Diverse leden waren wel met de auto naar Haren gekomen maar hadden de fiets al thuis gelaten. Ondanks dat we niet gefietst hebben, hebben we toch een gezellige dag gehad. Voor het verslag van een fietstocht die niet is verreden verwijs ik naar het verhaal van Joop Kuipers op onze website. Beslist de moeite waard om te lezen.

2017
Het jaar waarin we een nieuwe DG kregen. Die zegt positief te staan tegenover gepensioneerde medewerkers, maar net doet of er de afgelopen 20 jaar door zijn voorgangers geen afspraken gemaakt zijn over het ouderenbeleid na de pensionering. Het landelijk bestuur heeft diverse gesprekken gevoerd met de nieuwe DG en afgevaardigden van het ministerie. Maar op het moment dat ik dit schrijf (half september) is er nog geen duidelijkheid welke kant het op gaat. Ik hoop en wens dat het de goede kant op gaat, maar het kan wel eens wishfull thinking zijn. De Ontmoeting in 2018 is in ieder geval verleden tijd. DG vindt zo’n dag niet meer van deze tijd ondanks dat hier 1500 oud-collega’s aan deelnemen.

PAN
Ook dit jaar was de deelname, aan alles wat de activiteitencommissie georganiseerd had, weer uitstekend te noemen. Hoogte punt was onze reis door de havens van Rotterdam. Ook de overige activiteiten mochten zich op een prima deelname verheugen. Alle lof naar de activiteitencommissie, die veel tijd en zorg aan de voorbereiding en de organisatie besteden. Voor de verslagen van deze activiteiten verwijs ik naar onze website.
Ons kerstdiner was vorig jaar voor het laatst in Westerbork. Dit jaar gaan we naar een nieuwe locatie: restaurant De Postwagen in Tolbert. Geen onbekende.We hebben hier na afloop van een jaarlijkse reis al eens gedineerd. Dat was toen prima.
Het aantal leden van onze vereniging bevindt zich nog steeds in een stijgende lijn, nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Weet je of ken je iemand die geen lid is, wijs hemof haardan op het bestaan van de PAN en laat hem of haar lid worden.
In verband met alle onzekerheden die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan en waarin we nu nog verkeren kunnen we, anders dan in andere jaren, u voor 2018 nog geen uitgewerkt jaarprogramma voorschotelen.
Mede namens het bestuur wens ik u allen een goed en gezond 2018 toe en ik hoop voor u allen dat we in 2018 en in de verdere toekomst op de oude wijze kunnen doorgaan met het organiseren van activiteiten voor onze leden.

Uw voorzitter
Jan Oosterhuis.

 

(uit: Nieuwsbrief nr 16, december 2017)