Van het bestuur

Van het Bestuur
           

NB13 bestuur
Van links naar rechts:Jan Rozema, Henk Mulder, Jan Oosterhuis en Geb Bril (staand) Dineke Wiersema, Jan Boerhof en Loes Nomden (zittend
)

 

Het voltallige bestuur vergadert drie keer per jaar en de activiteitencommissie vier keer.
Wij zijn erg blij, dat er voor de activiteiten veel belangstelling is. We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de activiteiten van de afgelopen periode. Van alle activiteiten staat een verslag op de website.
Van links naar rechts: Jan Rozema, Henk Mulder, Jan Oosterhuis en Geb Bril (staand)
Dineke Wiersema, Jan Boerhof en Loes Nomden (zittend)
De eerste bijeenkomst van dit jaar was op 17 februari bij Zwaneveld in Norg. Jan de Maar verzorgde de opfriscursus “Veilig op weg”. Er waren 106 deelnemers.
Op 9 maart was er bij Balk Zalencentrum in Zuidhorn een interessante bijeenkomst in samenwerking met Douane en Belastingdienst. De belangstelling was groot: 71 aanwezigen.
De jaarvergadering vond op 20 april plaats in Garnwerd aan Zee. Er waren 97 deelnemers.
Op 25 mei volgde de jaarlijkse reis naar Emsflower te Emsbüren, Gedänkstätte Esterwegen met als afsluiting een koud en warm buffet in Waldhotel Surwold. Een geslaagde reis waaraan 102 personen deelnamen.
Aan de fietstocht in Drenthe op 7 september werd door 65 mensen deelgenomen.
Op 21 september was de landelijke dag “De Ontmoeting” te Nieuwegein met 60 deelnemers. Een intensieve, maar geslaagde dag.
Op 14 december is weer het traditionele kerstbuffet in Abdij De Westerburcht. We hopen op een groot aantal deelnemers.
Op de website van PA-Noord staan uitgebreide verslagen en foto’s van alle activiteiten van het afgelopen jaar.
Voor ieder adres is er weer een agenda met de geplande activiteiten voor het komende jaar.
In deze Nieuwsbrief zijn alle activiteiten, die voor 2017 zijn gepland, met een korte beschrijving opgenomen.
U vindt al deze informatie ook op deze website.

Wij hopen, dat ook deze activiteiten weer bij u in de smaak zullen vallen en zien u graag op de geplande data in 2017, die we alvast hebben opgenomen in de toegezonden agenda. Een presentje voor u van de club.

 

 (uit: Nieuwsbrief nr 15, december 2016)