Wie zijn wij?

Dit is wat wij zijn!

De Postactieven-Noord Belastingdienst, afgekort PA-Noord is opgericht in 1995. De aanleiding was een besluit van de Directeur-generaal der Belastingen om enige structuur te geven aan ten behoeve van gepensioneerden te organiseren activiteiten. Dat gebeurde door het beschikbaar stellen van ruimten en het verlenen van administratieve bijstand. Daarvoor werd zo nu en dan een bijeenkomst voor voormalige collegae georganiseerd. Zo'n bijeenkomst vond dan plaats in een kantine van een belastinggebouw.
Maar vanaf 1995 moest de feitelijke organisatie in handen van de postactieven zelf blijven. En daarmee was de PA-Noord geboren.

PA-Noord is een contactgroep van ex- belastingambtenaren die tijdens hun actieve periode werkzaam zijn geweest bij de Belastingdienst en/of bij de Douane. Tot de doelgroep behoort eveneens de echtgenote/echtgenoot, de partner of de weduwe/weduwnaar van eerder genoemde ambtenaar.
De regio omvat de provincie Groningen, Drenthe en Friesland (gedeeltelijk). Het is niet noodzakelijk dat de leden daar ook nog wonen, al zal daar meestal wel sprake van zijn.