Gefeliciteerd!

NB15 taartkaarsjes
Naast het organiseren van activiteiten schenken we ook aandacht aan onze oudste leden:

Leden die 80 jaar en ouder zijn.
Jan Boerhof stuurt namens PA-Noord de jarige leden van 80 jaar tot 90jaar een felicitatie. Gelet op de reacties stelt men dat zeer op prijs.

Leden die 90 jaar en ouder zijn.
We hebben besloten extra aandacht te schenken aan deze leden. Dineke Wiersema heeft deze taak heel enthousiast opgepakt. Zij of een medebestuurslid brengt alle jarigen, als ze daar prijs op stellen, een bezoekvanzelfsprekend vergezeld van een attentie.

Om de 80 jarigen en ouder goed in beeld te hebben, is een goed bestand noodzakelijk. Daarom verzoeken wij u mutaties tijdig te melden aan onze secretaris Henk Mulder. Zijn telefoonnummer en e-mailadres vindt u opdeze website onder colofon.
Als u geen prijs stelt op deze geste dan respecteren we dat natuurlijk altij
d.