Gefeliciteerd!

NB15 taartkaarsjes
Naast het organiseren van activiteiten schenken we ook aandacht aan onze oudste leden:

Leden die 80 jaar en ouder zijn.
Jan Boerhof stuurt namens PA-Noord de jarige leden van 80 jaar en ouder een felicitatie. Gelet op de reacties stelt men dat zeer op prijs.

Leden die 90 jaar en ouder zijn.
We hebben besloten extra aandacht te schenken aan deze leden. Dineke Wiersema heeft deze taak heel enthousiast opgepakt. Zij of een medebestuurslid brengt alle jarigen, als ze daar prijs op stellen, een bezoek vergezeld van een attentie.
Voor deze activiteiten is een goed bestand noodzakelijk. Daarom verzoeken wij u mutaties, en als u geen prijs stelt op deze geste, tijdig te melden aan onze secretaris Henk Mulder. Zijn telefoonnummer staan in onze colofon.