Onze regels

Regels die gelden bij activiteiten van PA-Noord

NB13 uitnodiging
Voor alle activiteiten geldt, dat ze nader zullen worden omschreven in de uitnodigingsbrief, die u ongeveer 1 ½ maand vooraf ontvangt. In de brief staat ook het bedrag dat u voor deze activiteit per persoon moet betalen.

NB13 introducee
Extra bijdrage introducé

Bestuursbesluit 16102012
Bij activiteiten komt het regelmatig voor dat een alleenstaand lid iemand aanmeldt om met hem/haar mee te gaan (de introducé). Daar hebben wij als bestuur PA-Noord geen enkel bezwaar tegen.
Zoals u weet heeft het bestuur besloten vanaf 01-01-2013 de eigen bijdrage voor introducés van alleenstaande leden, die aan een activiteit deelnemen, met de factor 1/3 te verhogen. Het is daarbij niet van belang hoe vaak de introducé deelneemt.

Hieronder 2 uitgewerkte voorbeelden:
1) Een alleenstaande neemt deel aan de jaarlijkse reis en meldt ook een introducé aan.
De eigen bijdrage voor de reis is € 30; de bijdrage voor de introducé is € 30 + € 10 = € 40.
De totale bijdrage is € 70.

2) Een koppel (beide lid) meldt zich aan voor de reis. Eén van beide is verhinderd. In diens plaats gaat iemand anders uit kennissenkring/familie mee. Totale bijdrage blijft € 60 (er wordt immers voor twee personen subsidie ontvangen).

NB13 annuleren
Bij annulering binnen 7 dagen vóór de activiteit is alleen in uitzonderlijke situaties restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk. Dit ter beoordeling van het bestuur.

 

NB13 aanmelden

Betaling = aanmelding.                  

Als u betaalt binnen de termijn kunt u in principe altijd deelnemen aan de betreffende activiteit.

Deze garantie geldt niet voor de activiteiten met een maximum aantal deelnemers (o.a. bij de jaarlijkse reis). Bij die activiteiten geldt de volgorde van binnenkomst van de betaling. Aanmeldingen, die binnenkomen nadat het maximum aantal is bereikt, komen op de reservelijst. Hiervan krijgt u bericht!

 

NB13 Aansprakelijk

 

 

Deelname aan de activiteiten van PA-Noord is op eigen risico.

 

 

 

Uitnodigingen en deelnemerslijsten, op volgorde van postcode, worden bij brief verzonden aan resp. leden of deelnemers. Deze brieven worden ook altijd op onze website geplaatst. Op deze wijze kunt u dus ook controleren of uw aanmelding correct is verwerkt.